Ne može ni da razmišlja o udaji ako ne zna pitu napraviti