Srednjovjekovni Prizren bio je jedan od najznačajnijih trgovačkih centara naših prostora. Najveću trgovačku koloniju u Prizrenu imali su Dubrovčani a pored njih bilo je i Kotorana, Korčulana, Splićana, Zadrana, Grka, Vlaha i drugih. Birali su kneza kao upravitelja trga, a za vrijeme vjerskih praznika organizirali su sajmove ili panađure.